♦ Home > 세무사 > 수험정보실 > 시험공고/뉴스

 • 2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자 명단 및 통계자료

  2018-11-07 | 1168

 • 안녕하세요. 나무경영아카데미입니다.

  2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자 명단 및 통계자료입니다.

  ************************************************************************************

   공고 제2018 - 146호

   

  제 55회 세무사 제2차 시험 합격자 공고

   

  세무사법 시행령 제9조에 따라, 2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자를 첨부와 같이 공고합니다.

   

                                                                                               2018년 11월 7일

                                                                                        한국산업인력공단 이사장

  *********************************************************************************************************************

  출처 : Q-Net  세무사  

  http://www.q-net.or.kr/man004.do?id=man00402&gSite=L&gId=22&BOARD_ID=Q001&ARTL_SEQ=5204034

   


닫기

장바구니 담기