♦ Home > 세무사 > 수험정보실 > 시험공고/뉴스

  • 2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자 명단 및 통계자료

    2018-11-07 | 720

  • 안녕하세요. 나무경영아카데미입니다.

    2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자 명단 및 통계자료입니다.

    ************************************************************************************

     공고 제2018 - 146호

     

    제 55회 세무사 제2차 시험 합격자 공고

     

    세무사법 시행령 제9조에 따라, 2018년도 제55회 세무사 제2차 시험 합격자를 첨부와 같이 공고합니다.

     

                                                                                                 2018년 11월 7일

                                                                                          한국산업인력공단 이사장

    *********************************************************************************************************************

    출처 : Q-Net  세무사  

    http://www.q-net.or.kr/man004.do?id=man00402&gSite=L&gId=22&BOARD_ID=Q001&ARTL_SEQ=5204034

     


닫기

장바구니 담기