♦ Home > 회계사 > 수험정보실 > 자료실 > 추록정오표

 • [정오표] 2018년도 제53회 2차 시험대비 공인회계사 재무회계 모의고사 정오표

  2018-06-08 | 2495

 • <2018년도 제53회 2차 시험대비 공인회계사 재무회계 모의고사 정오표>


  2018년도 제53회 2차 시험대비 공인회계사 재무회계 모의고사 정오표를 게시하오니 학업에 참조하시기 바랍니다.
  남은 시간 잘 운영하여서 좋은 결과 맺기를 진심으로 기원합니다.


  감사합니다.

   

                                                                                                                              CPA 김현식


닫기

장바구니 담기